Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017


 • UCHWAŁA Nr XLVII/303/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu  osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/302/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu  osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów  Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/301/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/4/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/299/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu      i Porządku Publicznego  Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu   osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/297/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z  członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/296/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 października 2016 r. w sprawie określenia Statutu sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/290/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia  zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2025. Uchwała. Załączniki.

 • UCHWAŁA Budżetowa na 2018 rok Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLVI/288/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku. Uchwała. Załączniki.

 • UCHWAŁA Nr XLV/287/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLV/286/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej i członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko, zmiany uchwały Nr III/4/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i uchylenia uchwały Nr III/5/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLV/285/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko i zmiany uchwały Nr III/4/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLV/281/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XLV/280/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2018 rok. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/278/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Uchwała. Załącznik - Program Współpracy.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/277/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową (u. Konopnickiej) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/275/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Górna) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/274/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Wjazdowa) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/273/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży części działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, oznaczonej jako działka nr Ew. 548/4 o powierzchni 0,0410 ha, stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/272/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/271/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na rok 2018. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIII/268/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIII/266/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XLII/265/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Rajec Szlachecki. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLII/263/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLII/262/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XLII/261/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/258/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i odpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/257/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie i odpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/256/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/255/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/254/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLI/252/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XL/248/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/247/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/244/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego. Uchwała. (Uchwała uchylona).

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/243/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/242/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXXVIII/237/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/241/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2017-2025. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Traugutta) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. Uchwała. Załącznik - HARMONOGRAM I PRELIMINARZ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017.
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/237/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2017-2025. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.

 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/234/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/154/2016 z dnia 4 lipca 2016 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/232/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVI/228/2017  dotyczącej zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/154/2016 z dnia 4 lipca 2016 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/231/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/230/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/228/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/154/2016 z dnia 4 lipca 2016 ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/227/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/226/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/225/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy przy ul. Radomskiej 43 w Jedlnia-Letnisko na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/224/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia przedłużenia ważności taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/222/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/221/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawieprzyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/220/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/219/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Gózd. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/217/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.  Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/216/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawiepowołania skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego Radom - Zachód w Radomiu na uchwałę Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXIV/214/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letniko na lata 2017-2025.
  Uchwała z załącznikami

 • UCHWAŁA Nr XXXIV/212/2017 z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
  Uchwała z załącznikami

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/211/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej.
  Uchwała

  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie części nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała


 • UCHWAŁA Nr XXXIII/209/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/208/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXII/207/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXII/206/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXII/205/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXII/204/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazw ulic: 15 Grudnia i Hanki Sawickiej, położonych w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXII/203/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdowoą (ul. Wjazdową) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXII/202/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko stanowiącej część wewnętrznej drogi dojazdowej (ul. Jaśminowej).
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1

 • UCHWAŁA Nr XXXII/201/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Groszowice.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1


data wytworzenia2017-02-20
data udostępnienia2017-02-20
sporządzone przezBiuro Rady Gminy - Lidia Zawodnik
opublikowane przezPiotr Dąbrowski
ilość odwiedzin1837
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@