Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony '2018'
 • UCHWAŁA Nr LIV/344/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIV/342/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/341/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/340/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/244/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/339/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2026. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LIII/338/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LIII/337/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/336/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/335/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/334/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/333/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Konopnickiej) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/332/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Jedlnia-Letnisko ze Związku Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa”. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/331/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LII/330/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/329/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/328/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie nadania nazwy placu znajdującego się w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/327/2018 z dnia  26 marca 2018 roku - (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr LI/326/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/325/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory Sołtysa Sołectwa Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko z dnia 2 lutego 2018r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/324/2018 z dnia  26 marca 2018 roku - (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr LI/323/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/322/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/321/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/320/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/319/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/318/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/317/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2025. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LI/316/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LI/315/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr L/314/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko celem rozpatrzenia protestu wyborczego na wybór sołtysa sołectwa Groszowice. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr L/313/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr L/312/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisk. Uchwała. Załącznik - Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr L/311/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr L/310/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr L/309/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/308/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Jedlnia- Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/307/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jedlnia-Letnisko.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/306/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2022. Uchwała. Załącznik - PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2018-2022.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/305/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2018. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLVIII/304/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany: „Programu Rewitalizacji Gminy Jedlnia-Letnisko”. Uchwała. Załącznik - PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY JEDLNIA-LETNISKO.


data wytworzenia2018-01-12
data udostępnienia2018-01-12
sporządzone przez- Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
data wykonania2018-07-11
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@