Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy


ROK 2008

 UCHWAŁA NR XXIII/198/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
UCHWAŁA NR XXIII/197/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,załącznik
UCHWAŁA NR XXIII/196/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku W sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko
UCHWAŁA NR XXIII/195/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2009 -2013UCHWAŁA NR XXIII/194/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2009-2013UCHWAŁA NR XXIII/193/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlnia-Letnisko do realizacji projektu w ramach działania 9.5 – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i upoważnienia Wójta Gminy do wykonywania wszystkich czynności w związku z realizacją programuUCHWAŁA NR XXIII/192/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko,załącznik
UCHWAŁA NR XXIII/191/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
UCHWAŁA NR XXIII/190/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXIII/189/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXIII/188/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2009,załącznik
UCHWAŁA NR XXIII/187/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, załącznik
UCHWAŁA NR XXIII/186/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
UCHWAŁA NR XXIII/185/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2007 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlnia-Letnisko oraz zasad ich zbywania, nabywania i zakupu

UCHWAŁA Nr XXII/184/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko środków finansowych na realizację inwestycji pn.”Remont-przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 350505W w miejscowości Rajec Poduchowny” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
UCHWAŁA Nr XXII/183/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008,załącznik.

UCHWAŁA Nr XXI/182/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko,załącznik.
UCHWAŁA Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko
UCHWAŁA Nr XXI/180/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, załącznik.
UCHWAŁA Nr XXI/179/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Jedlnia-Letnisko na lata 2008-2013, załączniki.
UCHWAŁA Nr XXI/178/2008 Rady Gminy Jedlnia–Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.
UCHWAŁA Nr XXI/177/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności, załączniki.
UCHWAŁA Nr XXI/176/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r., załączniki.
UCHWAŁA Nr XXI/175/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXI/174/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXI/173/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXI/172/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 października 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, załącznik.

Uchwała Nr XX/171/2008 Rady Gminy Jedlnia–Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.
Uchwała Nr XX/170/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/111/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w przedmiocie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko.
Uchwała Nr XX/169/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w przedmiocie zmiany uchwały własnej Nr VI/37/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy w Jedlni-Letnisko.
Uchwała Nr XX/168/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Uchwała Nr XX/167/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Uchwała Nr XX/166/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, załącznik
Uchwała Nr XX/165/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XIX/163/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/146/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27.05.2008 r., Załącznik
UCHWAŁA Nr XIX/162/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/145/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27.05.2008 r.
UCHWAŁA Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27.05.2008 r.
UCHWAŁA Nr XIX/160/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu
UCHWAŁA Nr XIX/159/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlnia Letnisko
UCHWAŁA Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlnia Letnisko oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA Nr XIX/157/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, Załącznik
UCHWAŁA Nr XIX/156/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, Załącznik
UCHWAŁA Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/154/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jedlnia Letnisko
UCHWAŁA NR XVIII/153/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia Letnisko
UCHWAŁA NR XVIII/152/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia Letnisko
UCHWAŁA NR XVIII/151/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia Letnisko
UCHWAŁA Nr XVIII/150/2008 RADY GMINY Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Jedlni Letnisko Nr XVI/126/2008 z dnia 12 marca 2008r.
UCHWAŁA Nr XVIII/149/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/139/2008 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pierwszej kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia Letnisko oraz uzgodnienia wysokości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia w/w pracowników.
UCHWAŁA Nr XVIII/148/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia Letnisko.
UCHWAŁA Nr XVIII/147/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia sieci dróg gminnych, załącznik
UCHWAŁA Nr XVIII/146/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, załącznik
UCHWAŁA Nr XVIII/145/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
UCHWAŁA Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
UCHWAŁA Nr XVIII/143/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Jedlnia Letnisko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XVIII/142/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XVIII/141/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, załącznik.

UCHWAŁA NR XVII/140/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XVII/139/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pierwszej kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia Letnisko oraz uzgodnienia wysokości jednego punktu dla celów określenia wynagrodzenia w/w pracowników. Załącznik

UCHWAŁA NR XVII/138/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA NR XVII/137/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr XXXVI/257/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Jedlnia Letnisko określonego w załączniku graficznym nr 1.

UCHWAŁA NR XVII/136/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008, Załącznik

UCHWAŁA NR XVII/135/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia Letnisko, Załącznik

UCHWAŁA NR XVII/134/2008 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach

Uchwała Nr XVI/133/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
Uchwała Nr XVI/132/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia Letnisko
Uchwała Nr XVI/131/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: określenia zasad współpracy Gminy Jedlnia Letnisko z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Radomiu., Załącznik
Uchwała Nr XVI/130/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XVI/129/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/128/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia Letnisko, Załącznik
Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia Letnisko, Załącznik
Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Urząd Gminy w Jedlni Letnisko

Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia Letnisko na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych, Załącznik
Uchwała Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia Letnisko., Załącznik
Uchwała Nr XVI/121/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na przebudowę dróg gminnych
Uchwała Nr XVI/120/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.,
Załącznik

Uchwała Nr XVI/119/2008 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XV/118/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: reasumpcji uchwały Nr XIV/104/2007 w sprawie gminnego programu profilaktyki uzależnień na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XV/117/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Różańskiego.

UCHWAŁA Nr XV/116/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Antoniego Kucharskiego.

UCHWAŁA Nr XV/115/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Danuty Karpińskiej.

UCHWAŁA Nr XV/114/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008. załącznik

UCHWAŁA Nr XV/113/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007. załącznik

UCHWAŁA Nr XV/112/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XIV/111/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia Letnisko.

UCHWAŁA Nr XIV/110/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia Letnisko. -„Uchwała nieważna – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego"

UCHWAŁA Nr XIV/109/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Jedlni Letnisku.

UCHWAŁA Nr XIV/108/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XIV/107/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XIV/106/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XIV/105/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jedlnia Letnisko na rok 2008., załącznik

UCHWAŁA Nr XIV/104/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki uzależnień na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIII/103/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Jedlnia Letnisko o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy Jedlnia Letnisko o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr XIII/101/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: powołania członka Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

UCHWAŁA Nr XIII/100/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres nie przekraczający 10 lat

UCHWAŁA NR XIII/99/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia Letnisko, Załącznik

UCHWAŁA Nr XIII/97/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIII/96/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIII/95/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XIII/93/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności.

UCHWAŁA Nr XIII/92/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, Załacznik

UCHWAŁA Nr XIII/91/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr XIII/90/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA NR XII/89/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 października 2007r. w sprawie: odwołania członka Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

UCHWAŁA NR XII/88/2007 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radomiu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

UCHWAŁA NR XII/87/2007 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu

UCHWAŁA NR XII/86/2007 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu

UCHWAŁA NR XII/85/2007 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2007 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2007-2013, Załącznik 1, Załącznik 2

UCHWAŁA Nr XII/84/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr XII/83/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr XII/82/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr XI/81/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dni 14 września 2007r. w sprawie uchylenia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Różańskiego

UCHWAŁA Nr XI/80/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dni 14 września 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr XI/79/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dni 14 września 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr XI/78/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dni 14 września 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr X/77/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr X/76/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/149/2001 Rady Gminy w Jedlni Letnisko z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach

Uchwała Nr X/75/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA Nr X/74/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jedlnia Letnisko oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA Nr X/73/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, Załącznik

UCHWAŁA Nr X/72/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, Załącznik

UCHWAŁA Nr X/71/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dni 17 sierpnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr X/70/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA NR IX/68/2007 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/67/2007 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA NR IX/66/2007 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA NR IX/65/2007 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR IX/64/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA Nr IX/63/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

UCHWAŁA Nr IX/62/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr IX/61/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała Nr VIII/60/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie, Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała Nr VIII/59/2007 z dnia14 maja 2007 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Radomskim w celu wspólnej realizacji w 2007 r. zadań drogowych na terenie gminy Jedlnia Letnisko, Załącznik

UCHWAŁA NR VIII/58/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Załącznik

UCHWAŁA NR VIII/57/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia

UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia Letnisko”, Załącznik

UCHWAŁA Nr VIII/55/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jedlnia Letnisko”,Załącznik

UCHWAŁA NR VIII/54/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na modernizację i utwardzenie dróg gminnych

UCHWAŁA NR VIII/53/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA Nr VIII/52/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik

UCHWAŁA Nr VIII/51/2007 z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała Nr VII/50/2007 z dnia 30 marca 2007r. - w sprawie wyrażenia zgody na porozumienia z gminą Miasta Radom w celu wspólnej realizacji komunikacji na obszarze gminy Jedlnia Letnisko, Załącznik

Uchwała Nr VII/49/2007 z dnia 30 marca 2007 - w sprawie Uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia Letnisko”,Załącznik

UCHWAŁA Nr VII/48/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w sołectwie Sadków Górki gmina Jedlnia Letnisko, Załącznik.

Uchwała Nr VII/47/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie: zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2007 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie, Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała Nr VII/46/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie: założenia Publicznego Gimnazjum w Natolinie, Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała Nr VII/45/2007 z dnia 30 marca 2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla sieci gminnych eksploatowanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. na terenie Gminy Jedlnia Letnisko

Uchwała Nr VII/44/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez służby gminne na obszarze Gminy Jedlnia Letnisko

UCHWAŁA Nr VII/43/2007 z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie powiadomienia o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr VII/42/2007 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007, Załącznik.

Uchwała Nr XLVIII/328/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 29 września 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/329/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 29 września 2006 r
, Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała Nr XLVIII/330/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 29 września 2006 r
, Załącznik 1, Załącznik 2.

Uchwała NR XLIX/335/2006 Rady Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 26 października 2006 r
, Załącznik 1, Załącznik 2.data wytworzenia2009-08-11
data udostępnienia2009-08-11
sporządzone przez
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin291
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@