Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2019
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2019 2019
 • UCHWAŁA Nr XVII/110/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2020 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVII/109/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVII/108/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XVII/107/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr XVI/106/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku, złożonego przez Sołectwo Natolin w ramach funduszu sołeckiego przewidzianego do realizacji na 2020 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVI/105/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku, złożonego przez Sołectwo Cudnów w ramach funduszu sołeckiego przewidzianego do realizacji na 2020 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVI/104/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XVI/103/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr XV/102/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko Samorządowej Karty Praw Rodzin. Uchwała. Załącznik - Samorządowa Karta Praw Rodzin.
 • UCHWAŁA Nr XV/101/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/100/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/99/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały LI/322/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/98/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko stanowiącego załącznik do uchwały nr LI/321/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/97/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko - „Pogodna”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XV/96/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/95/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XV/94/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr XIV/93/2019 z dnia 18 września 2019 roku zmieniająca uchwałę nr IV/25/98 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w Jedlni-Letnisko przy ul. Radomskiej nr 43 wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz TP.SA. i PPUPPP. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIV/92/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących drogę dojazdową (nr ew. 1073/3, 1075/3 i 1076/1) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIV/91/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko – „Niezapominajki”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIV/90/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XIV/89/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5.

 • UCHWAŁA Nr XIII/88/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/87/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr VI/53/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko i jednostek pomocniczych – sołectw. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/86/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwała. Załącznik – Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór.
 • UCHWAŁA Nr XIII/85/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/84/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIII/83/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/82/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XIII/81/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XII/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XII/79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XII/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko wotum zaufania. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XI/77/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Miła”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/76/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Nowa”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/75/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko - „Poprzeczna”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/74/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Sadków gmina Jedlnia-Letnisko - „Północna”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/73/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko - „Oficerska”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/72/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Jedlni-Letnisko za 2018 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/71/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019r. w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Cudnów. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/70/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XI/69/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr X/68/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr X/67/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr X/66/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr X/65/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr X/64/2019 z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr IX/63/2019 z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jedlnia-Letnisko”. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/61/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko celem rozpatrzenia protestu wyborczego na wybór sołtysa sołectwa Wrzosów. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/60/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i  innych nauczycieli ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/158/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/58/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w 2019r.
 • UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr VIII/56/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr VIII/55/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Jedlnia-Letnisko do Rejestru Należności Publicznych oraz określenie rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznych. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr VI/54/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/53/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko oraz trybu wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko i jednostek pomocniczych – sołectw. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/52/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2019. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/51/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/50/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/49/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/48/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek ewidencyjnych, oznaczonych nr 49/1, 51/3 i 54/2, położonych w obrębie Piotrowice, stanowiących część drogi dojazdowej. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/47/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Uchwała. Załącznik nr1 - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDLNIA-LETNISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019.
 • UCHWAŁA Nr VI/46/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/45/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/44/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radomia w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/43/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLI/252/2017 w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/42/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  pomiędzy Gminą Jedlnia-Letnisko, a Gminą Miasta Radomia w sprawie powierzenia Gminie Jedlnia-Letnisko przez Gminę Miasta Radomia zadania dotyczącego „Przebudowy części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni” na terenie Gminy Miasta Radom. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/41/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2019-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr VI/40/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr VI/39/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach. Uchwała. Załącznik – Uzasadnienie.


data wytworzenia2019-02-27
data udostępnienia2019-02-27
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej
opublikowane przezPiotr Dąbrowski
ilość odwiedzin968
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@