Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
 • UCHWAŁA Nr III/20/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/19/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/18/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Jedlnia-Letnisko programu Karta Dużej Rodziny „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/17/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/16/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/15/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr III/14/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr III/13/2018 z dnia  3 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.

 • UCHWAŁA Nr II/12/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/11/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/9/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/8/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/7/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/6/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/5/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/4/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/3/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr II/2/2018 z dnia  29 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr I/1/2018 z dnia  19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 

Kadencja 2018-2023

 


 

 • UCHWAŁA Nr LVII/368/2018 z dnia  17 września 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego w doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LVII/367/2018 z dnia  17 września 2018 roku w sprawie odwołania z członkostwa w doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LVII/366/2018 z dnia  17 września 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Antoniówka stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową 25/17. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LVII/365/2018 z dnia  17 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. - (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr LVII/364/2018 z dnia  17 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. - (Uchwała nie została podjęta).

 • UCHWAŁA Nr LVI/363/2018 z dnia  27 sierpnia 2018 roku w sprawie zobowiązania Wójta do realizacji zadania własnego Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie promocji Gminy. Uchwała. Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr LVI/362/2018 z dnia  27 sierpnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2026. Uchwała. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LVI/361/2018 z dnia  27 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr LVI/360/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr LV/351/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LVI/359/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział Zamiejscowy w Radomiu skargi Prokuratora Rejonowego Radom – Zachód w Radomiu na uchwałę Nr XLIX/281/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LVI/358/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko -  „Na Skraju”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LVI/357/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LVI/356/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, oznaczonej nr ew. 1119/10 o powierzchni 129 m², stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko na rzecz użytkownika wieczystego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LVI/355/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową - ul. Dębowa, położoną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LVI/354/2018 z dnia  20 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr LV/353/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku - (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr LV/352/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przegotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej Gminy Promna. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LV/351/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko”. Uchwała. Załącznik - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
 • UCHWAŁA Nr LV/350/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LV/349/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LV/348/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LV/347/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LV/346/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2026. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LV/345/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr LIV/344/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIV/342/2018 z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr LIII/341/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/340/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/244/2017 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/339/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2026. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LIII/338/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LIII/337/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/336/2018 z dnia  21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr LII/335/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/334/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/333/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Konopnickiej) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/332/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie wystąpienia Gminy Jedlnia-Letnisko ze Związku Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa”. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/331/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LII/330/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/329/2018 z dnia  23 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018r. nr L/309/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr LI/328/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie nadania nazwy placu znajdującego się w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/327/2018 z dnia  26 marca 2018 roku - (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr LI/326/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/325/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory Sołtysa Sołectwa Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko z dnia 2 lutego 2018r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/324/2018 z dnia  26 marca 2018 roku - (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr LI/323/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/322/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/321/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/320/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/319/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2018/2019. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/318/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LI/317/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednia-Letnisko na lata 2018-2025. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr LI/316/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LI/315/2018 z dnia  26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr L/314/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko celem rozpatrzenia protestu wyborczego na wybór sołtysa sołectwa Groszowice. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr L/313/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Przestrzegania Prawa Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr L/312/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisk. Uchwała. Załącznik - Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr L/311/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr L/310/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr L/309/2018 z dnia  12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
data wytworzenia2018-01-12
data udostępnienia2018-01-12
sporządzone przez- Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
opublikowane przezPiotr Dąbrowski
ilość odwiedzin1456
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@