Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016


 • UCHWAŁA Nr XXXI/200/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, składanej przez właściceli nieruchomosci, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/199/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Krzemową) położoną w miejscowości Sadków.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/198/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/197/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu części nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXI/196/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jedlni-Letnisko oraz na rezygnację z trybu przetargowego.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/195/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/194/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXXI/193/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXI/192/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXI/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXI/190/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
  Uchwała
  Załaczniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3
 • UCHWAŁA Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Budżetowa na 2017 rok Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XXX/188/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXIX/187/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVII/173/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości o pow. 150m², położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko przy ul. Nadrzecznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXIX/186/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/179/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia - Letnisko na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXIX/185/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3
  Załączniki: UCHWAŁA nego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2019”.  Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXI/130/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Myśliszewice stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ul. Diamentowa. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXI/129/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXI/128/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXI/127/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XX/126/2016 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/125/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Jedlnia-Letnisko programu Karta Dużej Rodziny ,,JEDLNIA-LETNISKO PLUS’’. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/124/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/212/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/123/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/122/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XIII/95/2015 z dnia 16 listopada 2015 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego -  służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/121/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Jedlnia-Letnisko do Komisji Konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych w 2016 roku przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIX/120/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XIX/119/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Jednia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/118/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania zniżek w realizacji tygodniowego wymiaruedium;" href="http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD004600/4600.pdf" target="_blank">Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3
 • UCHWAŁA Nr XXIX/184/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXIX/183/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXIX/182/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie określenia Statutu sołectw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załczniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6; Załącznik nr 7; Załącznik nr 8; Załącznik nr 9; Załącznik nr 10; Załącznik nr 11; Załącznik nr 12; Załącznik nr 13; Załącznik nr 14; Załącznik nr 15; Załącznik nr 16; Załącznik nr 17; Załącznik nr 18; Załącznik nr 19; Załącznik nr 20; Załącznik nr 21
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie "Strategii Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025".
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/179/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/178/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie uwprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3
 • UCHWAŁA Nr XXVII/175/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXVII/174/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jedlnia – Letnisko nr XII/85/2015 z dnia 17 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXVII/173/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości o pow. 150m², położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko przy ul. Nadrzecznej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XXVII/172/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
  Uchwała
  Załączniki: Załącznik
 • Uchwała
  Załączniki: Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4
 • UCHWAŁA Nr XXVI/163/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Uchwała i uzasadnienie
 • UCHWAŁA Nr XXVI/162/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn „Równe szanse dla wszystkich” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Uchwała i uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/161/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXV/160/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2021. Uchwała. Załącznik - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2016 – 2021.
 • UCHWAŁA Nr XXV/159/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXV/158/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXV/157/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXV/156/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JEDLNIA-LETNISKO.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/155/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zasad nadawania nazw ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/153/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/152/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu statutu sołectw należących do Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/151/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wyznaczenia członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej spośród Radnych Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/150/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Uchwała. Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej. Załącznik nr 2 - Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Załącznik nr 3 - Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Jedlni- Letnisko.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/149/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/148/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/147/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/146/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/145/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Gózd. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/144/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uchwała. Załącznik - STATUT Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • UCHWAŁA Nr XXIII/143/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/142/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/141/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie stwierdzenia wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/139/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko.  Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXII/138/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXII/137/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Jaśminową) położoną w miejscowości Siczki. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXII/136/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2015 Rady Gminy Jedlnia – Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni – Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/135/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Gózd. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXII/134/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko.  Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXII/133/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.Załączniki: Załącznik
 • 3.


data wytworzenia2016-01-28
data udostępnienia2016-01-28
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezGrzegorz Balcerowski
ilość odwiedzin1947
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@