Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015


Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko - rok 2015

 

 • UCHWAŁA Nr XVII/114/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie. Uchwała. Załącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 • UCHWAŁA Nr XVII/113/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Uchwała. Załączniki: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r., HARMONOGRAM I PRELIMINARZ REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016.
 • UCHWAŁA Nr XVII/112/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji  do dokonania zniszczenia dokumentów kandydata na ławnika. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XVII/111/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2016. Uchwała. Załącznik - PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY JEDLNIA- LETNISKO NA 2016 R.
 • UCHWAŁA Nr XVII/110/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XVII/109/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XVI/108/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022. Uchwała. Wieloletnia prognoza finansowa. Przedsięwzięcia WPF. Objaśnienia do WPF.
 • Uchwała Budżetowa na rok 2016  Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XVI/107/2015 z dnia 21 grudnia 2015. Uchwała. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr XV/106/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Uchwała. Załącznik - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok .
 • UCHWAŁA Nr XV/105/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2018. Uchwała. Załącznik - GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2016-2018.
 • UCHWAŁA Nr XV/104/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Uchwała. Załącznik - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDLNIA-LETNISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016.
 • UCHWAŁA Nr XV/103/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XV/102/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XIV/101/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku i nadania jej statutu. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XIII/100/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/99/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/212/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/98/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia – Letnisko nr VII/33/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/97/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przekazania skargi  na Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony  Środowiska Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/96/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki położonej w miejscowości Sadków stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ul. Platynową.. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIII/95/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/94/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Radomiu skargi na decyzję Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko nr 73.2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji zamierzonej na działce nr 538/2 (ul. Niecała 3). Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/93/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XIII/92/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • UCHWAŁA Nr XIII/91/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/90/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XIII/89/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/88/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XIII/87/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XIII/86/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XII/85/2015 z dnia 17 października 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr XI/84/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości gruntowej położonej w Groszowicach oraz na rezygnację z trybu przetargowego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/83/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek położonych w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Tulipanową). Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/82/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Radom  w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/81/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XI/80/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XI/79/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/78/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Uchwała. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr XI/77/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XI/76/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XI/75/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4.
 • UCHWAŁA Nr X/74/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia - Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr X/73/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr X/72/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Natolin gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr X/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko ulicy Malinowej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko (obręb Siczki). Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr X/70/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Bracką) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr X/69/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Antoniówka. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr X/68/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr X/67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. . Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr X/66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr IX/65/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu standardów współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr IX/64/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr IX/63/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr IX/62/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego małolitrażowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr IX/61/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr IX/60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/59/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlnia–Letnisko Nr XLIV/270/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/58/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa sołectwa Aleksandrów gmina Jedlnia–Letnisko z dnia 26 marca 2015r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/57/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa sołectwa Jedlnia - Letnisko gmina Jedlnia – Letnisko z dnia 30 marca 2015r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/56/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/55/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/160/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/54/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sprawie przedłużenia ważności taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VIII/53/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Tartaczną) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VIII/52/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Słoneczną) położoną w miejscowości Wrzosów. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VIII/51/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko udziałów w działce stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położoną w miejscowości Antoniówka. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VIII/50/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Kwiatową) położoną w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • Oświadczenie Nr VIII/49/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zasad przejmowania dróg na własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Oświadczenie. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni – Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VIII/47/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr VII/46/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/45/2015 z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/44/2015 z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/43/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr VII/42/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/41/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr VII/40/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków ze zbiorników bezodpływowych, dowożonych wozami asenizacyjnymi i przyjmowanymi na punkcie zrzutu ścieków przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/39/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr VII/38/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/37/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała. Opinia RIO.
 • UCHWAŁA Nr VII/36/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała. Załączniki: 1,2,3.
 • UCHWAŁA Nr VII/35/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr VII/34/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/33/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VII/32/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr VI/31/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik - Uzasadnienie.
 • UCHWAŁA Nr VI/30/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/29/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/28/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/27/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową (ul. Osiedlową) położoną w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/26/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/25/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych wsi. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr VI/24/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/23/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr VI/22/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.


data wytworzenia2015-01-07
data udostępnienia2015-01-07
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin1023
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@