Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014


Uchwały Rady Gminy Jedlnia - Letnisko - rok 2014

 

 • UCHWAŁA Nr V/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr V/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr V/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr V/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jedlnia – Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała. Załącznik - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDLNI-LETNISKO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015.
 • UCHWAŁA Nr V/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia dokumentu: „Poziom Jakości Życia Mieszkańców Gminy Jedlnia – Letnisko”. Uchwała. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr V/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia dokumentu: „Procedury i standardy zlecania zadań publicznych przez Gminę Jedlnia – Letnisko”. Uchwała. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr V/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr V/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2015 rok. Uchwała budżetowa. Załączniki.
 • UCHWAŁA Nr IV/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z pełnionej przez niego funkcji. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr III/11/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/10/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/9/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/8/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/7/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/5/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr III/2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

Kadencja 2014-2018

 


 • UCHWAŁA Nr LIV/310/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położoną w obrębie Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LIV/309/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIV/308/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LIV/307/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rajec Szlachecki o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/306/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/295/2014 z dnia 31 lipca 2014 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XVII/88/2003 z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie realizacji inwestycji gminnych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/305/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę gminną położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 •  UCHWAŁA Nr LIII/303/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian  Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LIII/302/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LII/301/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położonych w obrębie Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LII/300/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LII/299/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr LII/298/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022. Uchwała. Objaśnienie. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr LII/297/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr LI/295/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Gminy  Jedlnia Letnisko Nr XVII/88/2003 z dnia  5 listopada 2003r. w sprawie realizacji inwestycji gminnych. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr LI/294/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/291/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na  lata 2014 - 2016. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/290/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/289/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.  Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/288/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/287/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/286/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok.  Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/285/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2014 r. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/284/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedlnia-Letnisko do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego - Liderem Projektu pn.: ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość’’ . Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/283/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLV/274/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/282/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIX/281/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko”. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLVII/280/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik nr 1 - Regulamin. Załączniki do Regulaminu
 • UCHWAŁA Nr XLVII/279/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działek stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową położonych w miejscowości Jedlnia-Letnisko obręb Siczki. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLVII/278/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XLVII/277/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XLVI/276/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLVI/275/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok.. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XLV/274/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLV/273/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę Rady Gminy  Jedlnia Letnisko Nr XXXVII/214/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIV/272/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/271/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/270/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok. Uchwała. Uzasadnienie.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/269/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przedłużenia ważności taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/268/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. . Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/267/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/266/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/265/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położonej w miejscowości Antoniówka. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/264/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko oznaczonej jako działka nr ew. 263/8 o powierzchni 0,0178 ha, stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/263/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży działki położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko, gmina Jedlnia-Letnisko, oznaczonej jako działka nr ew. 1202/15 o powierzchni 0,0180 ha, stanowiącej własność Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/262/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Jedlnia-Letnisko działki stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową położonej w miejscowości Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIV/261/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/254/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XLIV/260/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XLIII/259/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2014 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5. (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr XLIII/258/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLIII/257/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLIII/256/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLII/255/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną położonej w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLII/254/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLII/253/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLII/252/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/62/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/251/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko nieruchomości będącej własnością osób fizycznych. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/250/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Jedlnia – Letnisko z dnia 25 listopada 2013r. o wysokości diet Radnych Rady Gminy Jedlnia - Letnisko. Uchwała. (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr XLII/249/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XL/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Pana Jerzego Chrzanowskiego. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/248/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XLI/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/247/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/246/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/245/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok. (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr XLII/244/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2014. Uchwała. Załącznik
 • UCHWAŁA Nr XLII/243/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr XLII/242/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/241/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XLII/240/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała


data wytworzenia2014-01-31
data udostępnienia2014-01-31
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin1109
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@