Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo  / Uchwały Rady Gminy  / 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2013 2013


Uchwały Rady Gminy Jedlnia - Letnisko - rok 2013
 
 
 • UCHWAŁA Nr XLI/239/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLI/238/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XLI/237/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3. (Uchwała nie została podjęta).
 • UCHWAŁA Nr XLI/236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. (Uchwała uchylona w części -  w § 2)
 • UCHWAŁA Nr XL/235/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/234/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/233/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014rok. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/232/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia – Letnisko”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/231/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą: „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jedlnia – Letnisko”. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/230/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta. Uchwała. (Uchwała uchylona).
 • UCHWAŁA Nr XL/229/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia – Letnisko Pana Jerzego Chrzanowskiego. Uchwała. (Uchwała uchylona w części -  w § 2)
 • UCHWAŁA Nr XL/228/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XL/227/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia - Letnisko. Uchwała. (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr XL/226/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XL/224/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2014 rok. Uchwała budżetowa. Załączniki: 1, 2. Tabele: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/223/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/222/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Siczki. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/220/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/219/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/218/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/216/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Jedlnia – Letnisko i spółką: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. powierzającej spółce: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. realizację zadania własnego Gminy Jedlnia – Letnisko z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała. (Uchwała nie została podjęta)
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/215/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/88/2003 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie realizacji inwestycji gminnych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/214/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/213/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jedlnia-Letnisko dotyczącego upomnienia Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko p. Piotra Leśnowolskiego oraz wezwania Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko p. Piotra Leśnowolskiego do należytego wykonywania swoich ustawowych obowiązków. Uchwała. (Uchwała uchylona w części -  w§: 1, 3)

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/212/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/211/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie odwołania doraźnej Komisji Statutowej. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/210/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian  Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXVII/209/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie kierunku działania Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. (Uchwała uchylona).
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/208/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2022.Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia do WPF.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/207/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/206/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/204/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt „Szkoła równych szans Programy Rozwojowe Szkół V edycja bis””, w kontekście wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów  w ZSO w Jedlni – Letnisku i ZSO w  Natolinie. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/203/2013 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko. Uchwała

 • UCHWAŁA Nr XXXV/202/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt „Klucz do sukcesu”, w kontekście wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych: w Jedlni – Letnisko, Słupicy, Myśliszewicach, Natolinie i Gzowicach. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/201/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni–Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/200/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załączniki: 1, 2.

 • UCHWAŁA Nr XXXV/199/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/198/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki, Gmina Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/197/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXV/196/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXXV/195/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXXV/193/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXXV/192/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXV/191/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego. Uchwała
 • UCHWAŁA Nr XXXIV/190/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko, prawa własności do nieruchomości będących własnością osób fizycznych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/188/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/187/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2015. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXIII/186/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jedlnia-Letnisko, 2/5 udziału w nieruchomości będącej we współwłasności Gminy Jedlnia –Letnisko i osób fizycznych. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/185/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok.. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/184/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/183/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jedlni-Letnisko w sprawie podziału sołectwa Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXXII/182/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, zmieniająca Uchwałę Nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXXII/181/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: ustalenia – na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXII/180/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXII/179/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXII/178/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia do WPF.

 • UCHWAŁA Nr XXXII/177/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załącznik.

 • UCHWAŁA Nr XXXII/176/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko oraz  Sadkowie w gminie  Jedlnia-Letnisko”. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXXI/175/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. (Uchwała nie została podjęta). Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXXI/174/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.
 • UCHWAŁA Nr XXX/172/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Jedlni-Letnisko w sprawie podziału sołectwa Jedlnia-Letnisko. (Uchwała nie została podjęta). Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXX/171/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXX/170/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: zmiany przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXX/169/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXX/168/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXX/167/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wyodrębnienia funduszu sołeckiego  w budżecie gminy na 2014 rok. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXX/166/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich. Uchwała. Załączniki: 1, 2.
 • UCHWAŁA Nr XXX/165/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXX/164/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXX/163/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXX/162/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXX/161/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2013 rok. (Uchwała nie została podjęta). Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXIX/160/2013 z dnia 11 lutego 2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale XXVIII/150/2013r. z 18.01.2013r. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXIX/159/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIX/158/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. (Uchwała nie została podjęta) Pobierz.
 • UCHWAŁA Nr XXIX/157/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała.

 • UCHWAŁA Nr XXIX/156/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siczki zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/176/2001 z dnia 28 września 2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 255, poz. 5453 z 2001r.) w sprawie zatwierdzenia zmian w planie ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Jedlnia-Letnisko, aktualizacja 1987-2000 na terenie sołectwa Siczki. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXIX/155/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/136/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siczki zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/176/2001 z dnia 28 września 2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 255, poz. 5453 z 2001r.) w sprawie zatwierdzenia zmian w planie ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Jedlnia-Letnisko, aktualizacja 1987 – 2000 na terenie sołectwa Siczki poprzez jego uchylenie. Uchwała.
 • UCHWAŁA Nr XXIX/154/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXIX/153/2013 z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni–Letnisko wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni–Letnisko. (Uchwała nie została podjęta) Pobierz.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/152/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. Uchwała. Załącznik.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2013-2022. Uchwała. Załączniki: 1, 2. Objaśnienia.

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok. Uchwała. Załączniki: 1, 2, 3.

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/149/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Nr XXVII/147/2012 Gminy Jedlnia- Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku. Uchwała.


data wytworzenia2013-01-23
data udostępnienia2013-01-23
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin1061
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@