Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Realizowane programy  / Czas dla aktywnych  / Rok 2011
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rok 2011 Rok 2011


INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „CZAS DLA AKTYWNYCH” REALIZOWANEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO

O projekcie

 Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko realizuje projekt Pt.: „CZAS DLA AKTYWNYCH”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w siedzibie

GOPS w Jedlni-Letnisko

przy ul. Radomskiej 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

Tel.: 048 384 84 70 (FAX 222)

e-mail: j.sosnowska@jedlnia.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 25 do 55 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, a z drugiej – na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Kryteria rekrutacji:

  1. Status zawodowy – bezrobotny o niskich kwalifikacjach zawodowych lub zdezaktualizowanych.
  2. Korzystanie z pomocy społecznej.
  3. Zadeklarowane uczestnictwo w projekcie.
  4. Zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
  5. Płeć i stan cywilny – bez znaczenia

 W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011r Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni -Letnisko realizuje projekt pt.” CZAS DLA AKTYWNYCH”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach   POKL  Priorytet VII  Działanie 7.1   Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej .  Projekt   realizowany jest w siedzibie GOPS w Jedlni -Letnisko przy ul. Radomskiej 43   26-630  Jedlnia – Letnisko.

Rekrutacje prowadzi kierownik GOPS.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko, bezrobotnych klientów pomocy społecznej, pozostających bez pracy, co najmniej 12-mcy w wieku od 18-55lat z niskim lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

 

W dniu 17.02.2011r odbyło się spotkanie robocze z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie pt „CZAS DLA AKTYWNYCH”, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu oraz założenia przyszłych realizowanych zagadnień zgodnie z harmonogramem projektu.

 

W dniu 24.02.2011r zostały wysłane zapytania dotyczące oszacowania szkoleń zawodowych w ramach projektu pn.” CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


INFORMACJA NA TEMAT

Projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzanie i koordynację wszelkich działań związanych z projektem prowadzi koordynator projektu.

Zatrudniony został pracownik socjalny oraz pracownik ds. administracyjnych.

Odbyły się spotkania robocze koordynatora projektu z pracownikiem ds. administracji oraz pracownikami socjalnymi projektu na, których dokonany został podział zadań omawiane były założenia dotyczące realizacji projektu, przygotowania organizacyjne, zapisy w kontraktach socjalnych, wytyczne do przyszłych zadao projektu, oraz wszystkie pozostałe problemy związane z bieżącymi działaniami w zakresie projektu.

W ramach promocji Projektu została umieszczona informacja w BIP-ie na temat rozpoczęcia projektu oraz aktualnie prowadzonych działań związanych z projektem.

Dokonano zakupu długopisów promujących projekt, naklejek i notatników dla uczestników projektu.

Na podstawie dokumentacji GOPS zostały wyłonione przez pracowników socjalnych oraz pracownika socjalnego ds. projektu osoby. z którymi podpisano kontrakty socjalne i dokumenty dotyczące uczestnictwa w projekcie. Zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z uczestnikami projektu mające na celu przedstawienie założeń projektu. Pracownik socjalny zatrudniony w celu wsparcia ośrodka na bieżąco monitorował wszelkie działania skierowane do uczestników projektu za pomocą prowadzonej dokumentacji w postaci list obecności, dzienników zajęć.

W ramach kolejnych spotkao uczestnicy projektu dokonali wyboru szkoleń zawodowych, które będą z nimi realizowane przez firmę szkoleniową.

W kwietniu uczestnicy projektu otrzymali wsparcie dochodowe jako wkład własny Gminy do projektu.

Ogłoszony został nabór wykonawców do projektu na stanowisko: doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty konsultanta.


Zarządzanie i koordynację wszelkich  działań związanych z projektem prowadzi koordynator projektu.

Zatrudniony został pracownik socjalny oraz pracownik ds. administracyjnych.

Odbyły się spotkania robocze koordynatora projektu z pracownikiem ds. administracji oraz pracownikami socjalnymi projektu na, których dokonany został podział zadań omawiane były założenia dotyczące realizacji projektu, przygotowania organizacyjne, zapisy w kontraktach socjalnych, wytyczne do przyszłych zadań projektu, oraz wszystkie pozostałe problemy związane z bieżącymi działaniami w zakresie projektu.

W ramach  promocji Projektu została umieszczona informacja w BIP-ie na temat rozpoczęcia projektu oraz aktualnie prowadzonych działań związanych z projektem.

Dokonano zakupu długopisów promujących projekt, naklejek i notatników dla uczestników projektu.

 

Na podstawie dokumentacji GOPS zostały wyłonione przez pracowników socjalnych oraz pracownika socjalnego ds. projektu osoby. z którymi podpisano kontrakty socjalne i dokumenty dotyczące uczestnictwa w projekcie. Zostały przeprowadzone wstępne rozmowy uczestnikami projektu mające na celu przedstawienie założeń projektu. Pracownik socjalny zatrudniony w celu wsparcia ośrodka na bieżąco monitorował wszelkie działania skierowane do uczestników projektu za pomocą prowadzonej dokumentacji w postaci list obecności, dzienników zajęć.

 

W ramach kolejnych spotkań  uczestnicy projektu dokonali wyboru szkoleń zawodowych, które będą z nimi realizowane  przez firmę szkoleniową.

 W kwietniu uczestnicy projektu otrzymali  wsparcie dochodowe jako wkład własny Gminy do projektu.

Ogłoszony został nabór wykonawców do projektu na stanowisko: doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty konsultanta.

 

INFORMACJA NA TEMAT

Projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Zarządzanie i koordynację wszelkich  działań związanych z realizacją projektu prowadzi zgodnie z harmonogramem koordynator projektu.

W miesiącu lipcu zostały zakończone warsztaty z  doradcą zawodowym - warsztaty rynku pracy, doradztwo zawodowe i konsultacje indywidualne.

W lipcu i sierpniu zostały zrealizowane z uczestnikami projektu warsztaty i konsultacje indywidualne z psychologiem.

Od m-ca maja na bieżąco odbywają się indywidualne konsultacje prowadzone dla uczestników projektu przez specjalistę  konsultanta.

W m-cu  lipcu do 5-ciu firm zostały wysłane zaproszenia ofertowe na przeprowadzenie szkoleń zawodowych  w ramach Projektu. Zgodnie z procedurą  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych w m-cu sierpniu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmę ZDZ w Kielcach oddział w Radomiu. 

Na bieżąco prowadzona jest z uczestnikami projektu praca socjalna-realizacja kontraktów socjalnych oraz spotkania robocze /wraz z cateringiem/

Również na bieżąco prowadzony jest monitoring i  sprawozdawczość.

W sierpniu zostało udzielone wsparcie dochodowe uczestnikom projektu.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z chronologią zadań. W miesiącu  wrześniu i październiku 2011r. prowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji projektu konsultacje z uczestnikami projektu ze specjalistą konsultantem. W miesiącu wrześniu zgodnie z harmonogramem w ramach zaproszenia ofertowego wyłoniono firmę do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z którą podpisano umowę na ich wykonanie w dniu 07-09-2011r.  Zainaugurowano cykl szkoleń zawodowych, które przeprowadza firma wyłoniona w przetargu. Szkolenia te prowadzone będą do końca listopada.

W dniach 30.09 – 02.10.2011 r. Odbył się wyjazd edukacyjno-integracyjny uczestników Projektu pn: ”CZAS DLA AKTYWNYCH” Do Murzasichla i Zakopanego

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna, oraz monitoring.

W miesiącu październiku wypłacono kolejne zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe i wkład własny zgodnie z harmonogramem projektu pn; „CZAS DLA AKTYWNYCH”

Zarządzanie i koordynację wszelkich działań związanych z projektem prowadzi koordynator projektu. Odbyły się spotkana robocze koordynatora projektu z pracownikiem ds. administracyjnych oraz pracownikami socjalnymi i uczestnikami projektu. Omówione były założenia dotyczące  realizacji projektu oraz pozostałe problemy  związane z bieżącymi działaniami w zakresie projektu. Projekt uwzględnia Zasadę równych szans w tym równości płci poprzez zapewnienie równego dostępu do form wszystkim osobom spełniającym kryteria udziału w projekcie i zainteresowanych uczestnictwem w zaplanowanych działaniach. Na bieżąco prowadzony jest monitoring i sprawozdawczość realizacji projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie z chronologią zadań. W miesiącu październiku, listopadzie i grudniu 2011r. prowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji projektu konsultacje z uczestnikami projektu ze specjalistą konsultantem. W miesiącu październiku, listopadzie i  grudniu 2011r kontynuowano cykl szkoleń zawodowych, które przeprowadziła firma wyłoniona w przetargu, a dodatkowo przed zakończeniem projektu uczestnicy projektu odbyli krótki kurs wizażu i stylizacji.

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona była praca  socjalna, oraz monitoring.

Zarządzanie i koordynację wszelkich działań związanych z projektem prowadził koordynator projektu. Odbyły się spotkana robocze koordynatora projektu z pracownikiem ds. administracyjnych oraz pracownikami socjalnymi i uczestnikami projektu. Omówione były założenia dotyczące  realizacji projektu oraz pozostałe problemy  związane z bieżącymi działaniami w zakresie projektu. Projekt uwzględnia zasadę równych szans w tym równości płci poprzez zapewnienie równego dostępu do form wszystkim osobom spełniającym kryteria udziału w projekcie i zainteresowanych uczestnictwem w zaplanowanych działaniach. Na bieżąco prowadzony był monitoring i sprawozdawczość realizacji projektu.

W grudniu zostały wypłacone  uczestnikom projektu zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe / wkład własny Gminy /do projektu systemowego pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” POKL 2011r.

W dniu 16.12.2011 roku odbyła w Sali Hotelu „ Pod Różami” w Jedlni-Letnisko z udziałem władz Gminy i zaproszonych gości konferencja promująca rezultaty projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” POKL 2011r.

W tym dniu również ukazało się na łamach Pisma „ECHO DNIA” w ramach promocji projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” POKL 2011 r. ogłoszenie prasowe informujące o realizacji projektu.

W grudniu zgodnie z harmonogramem projektu zamieszczona będzie informacja w BIP na temat zakończenia realizacji  projektu systemowego pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” POKL 2011 r. realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko.

 data wytworzenia2011-10-27
data udostępnienia2011-10-28
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin377
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@