Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Realizowane programy  / Czas dla aktywnych  / Rok 2010
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rok 2010 Rok 2010


INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „CZAS DLA AKTYWNYCH” REALIZOWANEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO

O projekcie

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko realizuje projekt Pt.: „CZAS DLA AKTYWNYCH”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w siedzibie

GOPS w Jedlni-Letnisko

przy ul. Radomskiej 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

Tel.: 048 384 84 70 (FAX 222)

e-mail: j.sosnowska@jedlnia.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 25 do 55 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, a z drugiej – na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Kryteria rekrutacji:

  1. Status zawodowy – bezrobotny o niskich kwalifikacjach zawodowych lub zdezaktualizowanych.
  2. Korzystanie z pomocy społecznej.
  3. Zadeklarowane uczestnictwo w projekcie.
  4. Zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
  5. Płeć i stan cywilny – bez znaczenia

 

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 16 osób, które zgłosiły swój akces (wywiad środowiskowy – deklaracje w marcu 2009 r.).

W dniu 14.IV.2009 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy w Jedlni-Letnisko odbyło się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutację prowadził Kierownik GOPS. Spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu wyłoniona została grupa 16 osób oraz zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział (lista rezerwowa 5 osób).

W miesiącu maju będzie utworzony Punkt Konsultacyjny dla Beneficjentów czynny w godzinach popołudniowych 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Od miesiąca czerwca planujemy rozpocząć warsztaty prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego zorganizowane dla 16 osobowej grupy beneficjentów projektu.

W zakładce Działania projekt będziemy informowali o dalszych działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Kierownik GOPS

w Jedlni-Letnisko

Janina Sosnowska


  04.05.2010 r. zatrudniono pracownika socjalnego do obsługi projektu.

Z początkiem maja z wyłonionymi uczestnikami projektu podpisano kontrakty socjalne.

Zainaugurowano cykle warsztatowe z psychologiem, tj. Trening umiejętności psychospołecznych, oraz doradcą zawodowym – Warsztaty rynku pracy i doradztwo zawodowe.

Jednocześnie w ustalonych wcześniej terminach w maju i czerwcu z każdym z uczestników projektu, przeprowadzane są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

W każdą środę co dwa tygodnie do dyspozycji uczestników projektu jest specjalistka konsultantka, która prowadzi specjalistyczne poradnictwo i profilaktykę.

W czerwcu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,  zostały wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna, aktywna integracja oraz realizacja kontraktów socjalnych.

Również na bieżąco prowadzone jest zarządzanie, monitoring i sprawozdawczość.

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu lipcu i sierpniu 2010 roku nadal prowadzono cykle warsztatowe z psychologiem, tj. Trening umiejętności psychospołecznych, oraz doradcą zawodowym – Warsztaty rynku pracy i doradztwo zawodowe.

Jednocześnie w ustalonych wcześniej terminach w lipcu i sierpniu z każdym z uczestników projektu, przeprowadzane są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

W każdą środę co dwa tygodnie do dyspozycji uczestników projektu jest specjalistka konsultantka, która prowadzi specjalistyczne poradnictwo i profilaktykę.

W sierpniu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,  zostały wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu w ramach wsparcia dochodowego

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna, aktywna integracja oraz realizacja kontraktów socjalnych.

Również na bieżąco prowadzone jest zarządzanie, monitoring , sprawozdawczość i promocja.

W sierpniu  wyłoniono firmę do prowadzenia szkoleń zawodowych – ZDZ Kielce –Oddział w Radomiu, z którą zawarto umowę jw.

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji -październik 2010

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącach wrześniu i październiku realizowane są szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

 

1.       Kurs mechanik samochodowy  dla 2 osób

2.       Kurs spawacza dla 1 osoby

3.       Kurs administracyjno – biurowy  dla 1 osoby

4.       Kurs na wózki widłowe dla 3 osób

5.       Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 3 osób

6.       Kurs na opiekunkę społeczną dla 3 osób.

7.       Kurs fryzjerstwa  dla 1 osoby

8.       Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby

9.       Kurs agenta ochrony osób i mienia dla 1 osoby

 

Szkolenia te są prowadzone według szczegółowych harmonogramów dostarczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, który jest wykonawcą szkoleń.

Szkolenia trwają do końca listopada. Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający odbycie i ukończenie danego kursu zawodowego. W czasie trwania kursów uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu. Są również objęci ubezpieczeniem NW.

Działa również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu

Kolejne informacje dotyczące realizacji- grudzień 2010

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu listopadzie realizowano zgodnie z harmonogramem szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, które odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Szkolenia zostały zakończone z dniem 30 listopada 2010 roku.

Wszystkie osoby biorące udział w  projekcie ukończyły  szkolenia. Każda z nich otrzymała certyfikat  poświadczający jego ukończenie.

W dniu 16 grudnia odbyła się Konferencja podsumowująca projekt w sali konferencyjnej Urzędu Gminy połączone z Wigilią Bożego Narodzenia.

W konferencji tej  wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu,  realizatorzy projektu, oraz zaproszeni goście. Wszyscy obecni  na konferencji  korzystali  z poczęstunku-cateringu.

16 grudnia nastąpiła również wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu.

22.12.2010 roku na łamach „Tygodnika Radomskiego” ukazało się ogłoszenie prasowe informujące o zakończeniu projektu.

Do końca grudnia  działał  punkt konsultacyjny .data wytworzenia2011-04-29
data udostępnienia2011-04-29
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin397
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@