Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Realizowane programy  / Czas dla aktywnych  / Rok 2009
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rok 2009 Rok 2009


INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „CZAS DLA AKTYWNYCH” REALIZOWANEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO

O projekcie

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko realizuje projekt Pt.: „CZAS DLA AKTYWNYCH”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w siedzibie

GOPS w Jedlni-Letnisko

przy ul. Radomskiej 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

Tel.: 048 384 84 70 (FAX 222)

e-mail: j.sosnowska@jedlnia.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 25 do 55 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, a z drugiej – na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Kryteria rekrutacji:

  1. Status zawodowy – bezrobotny o niskich kwalifikacjach zawodowych lub zdezaktualizowanych.
  2. Korzystanie z pomocy społecznej.
  3. Zadeklarowane uczestnictwo w projekcie.
  4. Zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
  5. Płeć i stan cywilny – bez znaczenia

 

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 16 osób, które zgłosiły swój akces (wywiad środowiskowy – deklaracje w marcu 2009 r.).

W dniu 14.IV.2009 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy w Jedlni-Letnisko odbyło się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutację prowadził Kierownik GOPS. Spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu wyłoniona została grupa 16 osób oraz zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział (lista rezerwowa 5 osób).

W miesiącu maju będzie utworzony Punkt Konsultacyjny dla Beneficjentów czynny w godzinach popołudniowych 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Od miesiąca czerwca planujemy rozpocząć warsztaty prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego zorganizowane dla 16 osobowej grupy beneficjentów projektu.

W zakładce Działania projekt będziemy informowali o dalszych działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Kierownik GOPS

w Jedlni-Letnisko

Janina Sosnowska


 

 

 

 

W ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: ”CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

24.04.2009r. odbyło się spotkanie robocze z pracownikami socjalnymi oraz pracownikiem administracyjnym, realizującymi projekt pn: ”CZAS DLA AKTYWNYCH” na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu, zapisów w kontraktach socjalnych oraz założenia przyszłych realizowanych zadań zgodnie z harmonogramem projektu. Zostały przyjęte wytyczne dotyczące realizacji zadań w miesiącu maju 2009r. Omówiono sprawę dotyczącą utworzenia punktu konsultacyjnego dla Uczestników projektu.

 04.05.2009r. wyłoniono osoby do obsługi projektu

 1. Psychologa
 2. Doradcę zawodowego
 3. Informatyka
 4. Specjalistę konsultanta

 07.05.2009r. Odbyło się spotkanie uczestników projektu z konsultantem specjalistą w siedzibie CARITAS w Jedlni -letnisko. Realizowano warsztaty grupowe, których tematem było Prawo Pracy cz 1.

14.05.2009r. Odbyło się spotkanie uczestników projektu z konsultantem specjalistą w siedzibie CARITAS w Jedlni -Letnisko. Realizowano warsztaty grupowe, których tematem było Prawo Pracy cz 2.

21.05.2009r. Wybrani uczestnicy projektu odbywali indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni – Letnisko.

28.05.2009r. Kolejni uczestnicy projektu odbywali indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko.

04.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko cd.

12.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko cd.

18.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni – Letnisko cd.

23.06.2009r. Zainaugurowany został cykl Warsztatów Psychologicznych z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w projekcie pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH”

 W kolejnych dniach uczestnicy projektu będą realizować założony program z psychologiem w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko na warsztatach grupowych oraz zajęciach indywidualnych.

25.06.2009r Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni-Letnisko cd. 


 

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu lipcu kontynuowany był cykl warsztatów prowadzonych przez psychologa.

Warsztaty te miały za zadanie przeprowadzenie:

 1. Treningu umiejętności społecznych

 2. Treningu komunikacji

 3. Treningu asertywności

 4. Treningu radzenia sobie ze złością

W lipcu Warsztaty Psychologiczne zostały zrealizowane i zakończone.

 

16.07.2009 r. Został zainaugurowany cykl Warsztatów pod nazwą „Aktywne Poszukiwanie Pracy”

Warsztaty te są prowadzone przez doradcę zawodowego.

Warsztaty te mają na celu:

 

 1. Aktywne poszukiwanie pracy

 2. Opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych

 

16.07.2009 r. Obyło się inauguracyjne spotkanie uczestników projektu na warsztatach komputerowych. Warsztaty te były prowadzone w sali komputerowej Caritas w Jedlni-Letnisko przez informatyka.

Warsztaty te miały za zadanie:

 1. Naukę podstaw obsługi komputera

 2. Poszukiwanie pracy z wykorzystaniem Internetu

W lipcu kontynuowany był cykl konsultacji dla uczestników projektu ze specjalistą konsultantem

Cotygodniowe konsultacje odbywają się w każdy czwartek w Sali Caritas w Jedlni-Letnisko.

 

W sierpniu kontynuowane były Warsztaty Komputerowe, które w tym miesiącu dobiegły końca.

W sierpniu kontynuowane były Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.

W sierpniu kontynuowany był cykl konsultacji dla uczestników projektu ze specjalistą konsultantem

W sierpniu zostało wysłane zapytanie ofertowe do czterech podmiotów w sprawie realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

 

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 10.09.2009 r. wyłoniono Podmiot, który będzie realizował szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

Jest nim Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu z, którym podpisano umowę dotyczącą realizacji cyklu następujących szkoleń zawodowych:

1.       Kurs prawa jazdy kat. B.

2.       Kurs bukieciarstwa.

3.       Kurs administracyjno – biurowy.

4.       Kurs magazyniera .

5.       Kurs sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej.

6.       Kurs na opiekunkę domową .

7.       Kurs fryzjerstwa .

8.       Kurs prawa jazdy kat C.

9.       Kurs elektryka .

Umowa w sposób szczegółowy określa zasady realizacji szkoleń.

Szkolenia te są prowadzone od 13.09.2009 r. – 30.11.2009 r. według szczegółowych harmonogramów dostarczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający odbycie i ukończenie danego kursu zawodowego.

W czasie trwania kursów uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu. Są również objęci ubezpieczeniem NW.

Działa również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu w siedzibie Caritas w Jedlni-Letnisko.

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu listopadzie realizowano zgodnie z harmonogramem szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, które odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Szkolenia zostały zakończone z dniem 30 listopada 2009 roku.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli  szkolenia. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat  poświadczający jego ukończenie.

W dniu 17 grudnia odbyła się konferencja integracyjna połączona z Wigilią Bożego Narodzenia.

W konferencji tej wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, osoby współuczestniczące jako realizatorzy projektu, oraz zaproszeni goście.

Do końca grudnia w każdy czwartek działał również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu w siedzibie Caritas w Jedlni-Letnisko.

W dniu 2 grudnia 2009 roku o godz. 18.55 na antenie TVP 3 wyemitowano krótki reportaż na temat realizacji powyższego projektu. data wytworzenia2011-04-29
data udostępnienia2011-04-29
sporządzone przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin375
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@