Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Realizowane programy  / Czas dla aktywnych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Czas dla aktywnych Czas dla aktywnych

INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „CZAS DLA AKTYWNYCH” REALIZOWANEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO

O projekcie

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko realizuje projekt Pt.: „CZAS DLA AKTYWNYCH”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest w siedzibie

GOPS w Jedlni-Letnisko

przy ul. Radomskiej 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

Tel.: 048 384 84 70 (FAX 222)

e-mail: j.sosnowska@jedlnia.pl

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko, bezrobotnych Klientów pomocy społecznej pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesięcy w wieku od 25 do 55 lat, z niskimi lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

Powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegracja społeczna umożliwić ma dostarczenie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia. Ma ono polegać z jednej strony na wzmocnieniu psychicznym, podniesieniu wiary we własne możliwości, a z drugiej – na wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowaniu.

Kryteria rekrutacji:

  1. Status zawodowy – bezrobotny o niskich kwalifikacjach zawodowych lub zdezaktualizowanych.
  2. Korzystanie z pomocy społecznej.
  3. Zadeklarowane uczestnictwo w projekcie.
  4. Zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
  5. Płeć i stan cywilny – bez znaczenia

 

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 16 osób, które zgłosiły swój akces (wywiad środowiskowy – deklaracje w marcu 2009 r.).

W dniu 14.IV.2009 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy w Jedlni-Letnisko odbyło się spotkanie rekrutacyjne mające na celu wyłonienie grupy spełniającej kryteria projektu.

W spotkaniu wzięły udział osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Rekrutację prowadził Kierownik GOPS. Spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu wyłoniona została grupa 16 osób oraz zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom w przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział (lista rezerwowa 5 osób).

W miesiącu maju będzie utworzony Punkt Konsultacyjny dla Beneficjentów czynny w godzinach popołudniowych 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie.

Od miesiąca czerwca planujemy rozpocząć warsztaty prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego zorganizowane dla 16 osobowej grupy beneficjentów projektu.

W zakładce Działania projekt będziemy informowali o dalszych działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

Kierownik GOPS

w Jedlni-Letnisko

Janina Sosnowska


 

 

 

 

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: ”CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

24.04.2009r. odbyło się spotkanie robocze z pracownikami socjalnymi oraz pracownikiem administracyjnym, realizującymi projekt pn: ”CZAS DLA AKTYWNYCH” na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu, zapisów w kontraktach socjalnych oraz założenia przyszłych realizowanych zadań zgodnie z harmonogramem projektu. Zostały przyjęte wytyczne dotyczące realizacji zadań w miesiącu maju 2009r. Omówiono sprawę dotyczącą utworzenia punktu konsultacyjnego dla Uczestników projektu.

 04.05.2009r. wyłoniono osoby do obsługi projektu

 1. Psychologa
 2. Doradcę zawodowego
 3. Informatyka
 4. Specjalistę konsultanta

 07.05.2009r. Odbyło się spotkanie uczestników projektu z konsultantem specjalistą w siedzibie CARITAS w Jedlni -letnisko. Realizowano warsztaty grupowe, których tematem było Prawo Pracy cz 1.

14.05.2009r. Odbyło się spotkanie uczestników projektu z konsultantem specjalistą w siedzibie CARITAS w Jedlni -Letnisko. Realizowano warsztaty grupowe, których tematem było Prawo Pracy cz 2.

21.05.2009r. Wybrani uczestnicy projektu odbywali indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni – Letnisko.

28.05.2009r. Kolejni uczestnicy projektu odbywali indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko.

04.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko cd.

12.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko cd.

18.06.2009r. Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni – Letnisko cd.

23.06.2009r. Zainaugurowany został cykl Warsztatów Psychologicznych z osobami bezrobotnymi uczestniczącymi w projekcie pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH”

 W kolejnych dniach uczestnicy projektu będą realizować założony program z psychologiem w siedzibie CARITAS w Jedlni- Letnisko na warsztatach grupowych oraz zajęciach indywidualnych.

25.06.2009r Cotygodniowe indywidualne konsultacje ze specjalistą konsultantem w punkcie konsultacyjnym w siedzibie CARITAS w Jedlni-Letnisko cd. 


 

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu lipcu kontynuowany był cykl warsztatów prowadzonych przez psychologa.

Warsztaty te miały za zadanie przeprowadzenie:

 1. Treningu umiejętności społecznych

 2. Treningu komunikacji

 3. Treningu asertywności

 4. Treningu radzenia sobie ze złością

W lipcu Warsztaty Psychologiczne zostały zrealizowane i zakończone.

 

16.07.2009 r. Został zainaugurowany cykl Warsztatów pod nazwą „Aktywne Poszukiwanie Pracy”

Warsztaty te są prowadzone przez doradcę zawodowego.

Warsztaty te mają na celu:

 

 1. Aktywne poszukiwanie pracy

 2. Opracowanie indywidualnych ścieżek zawodowych

 

16.07.2009 r. Obyło się inauguracyjne spotkanie uczestników projektu na warsztatach komputerowych. Warsztaty te były prowadzone w sali komputerowej Caritas w Jedlni-Letnisko przez informatyka.

Warsztaty te miały za zadanie:

 1. Naukę podstaw obsługi komputera

 2. Poszukiwanie pracy z wykorzystaniem Internetu

W lipcu kontynuowany był cykl konsultacji dla uczestników projektu ze specjalistą konsultantem

Cotygodniowe konsultacje odbywają się w każdy czwartek w Sali Caritas w Jedlni-Letnisko.

 

W sierpniu kontynuowane były Warsztaty Komputerowe, które w tym miesiącu dobiegły końca.

W sierpniu kontynuowane były Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.

W sierpniu kontynuowany był cykl konsultacji dla uczestników projektu ze specjalistą konsultantem

W sierpniu zostało wysłane zapytanie ofertowe do czterech podmiotów w sprawie realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu.

 

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 10.09.2009 r. wyłoniono Podmiot, który będzie realizował szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

Jest nim Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu z, którym podpisano umowę dotyczącą realizacji cyklu następujących szkoleń zawodowych:

1.       Kurs prawa jazdy kat. B.

2.       Kurs bukieciarstwa.

3.       Kurs administracyjno – biurowy.

4.       Kurs magazyniera .

5.       Kurs sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej.

6.       Kurs na opiekunkę domową .

7.       Kurs fryzjerstwa .

8.       Kurs prawa jazdy kat C.

9.       Kurs elektryka .

Umowa w sposób szczegółowy określa zasady realizacji szkoleń.

Szkolenia te są prowadzone od 13.09.2009 r. – 30.11.2009 r. według szczegółowych harmonogramów dostarczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający odbycie i ukończenie danego kursu zawodowego.

W czasie trwania kursów uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu. Są również objęci ubezpieczeniem NW.

Działa również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu w siedzibie Caritas w Jedlni-Letnisko.

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu listopadzie realizowano zgodnie z harmonogramem szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, które odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Szkolenia zostały zakończone z dniem 30 listopada 2009 roku.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli  szkolenia. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat  poświadczający jego ukończenie.

W dniu 17 grudnia odbyła się konferencja integracyjna połączona z Wigilią Bożego Narodzenia.

W konferencji tej wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, osoby współuczestniczące jako realizatorzy projektu, oraz zaproszeni goście.

Do końca grudnia w każdy czwartek działał również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu w siedzibie Caritas w Jedlni-Letnisko.

W dniu 2 grudnia 2009 roku o godz. 18.55 na antenie TVP 3 wyemitowano krótki reportaż na temat realizacji powyższego projektu. 

 


ROK 2010

04.05.2010 r. zatrudniono pracownika socjalnego do obsługi projektu.

Z początkiem maja z wyłonionymi uczestnikami projektu podpisano kontrakty socjalne.

Zainaugurowano cykle warsztatowe z psychologiem, tj. Trening umiejętności psychospołecznych, oraz doradcą zawodowym – Warsztaty rynku pracy i doradztwo zawodowe.

Jednocześnie w ustalonych wcześniej terminach w maju i czerwcu z każdym z uczestników projektu, przeprowadzane są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

W każdą środę co dwa tygodnie do dyspozycji uczestników projektu jest specjalistka konsultantka, która prowadzi specjalistyczne poradnictwo i profilaktykę.

W czerwcu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,  zostały wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna, aktywna integracja oraz realizacja kontraktów socjalnych.

Również na bieżąco prowadzone jest zarządzanie, monitoring i sprawozdawczość.

 

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu lipcu i sierpniu 2010 roku nadal prowadzono cykle warsztatowe z psychologiem, tj. Trening umiejętności psychospołecznych, oraz doradcą zawodowym – Warsztaty rynku pracy i doradztwo zawodowe.

Jednocześnie w ustalonych wcześniej terminach w lipcu i sierpniu z każdym z uczestników projektu, przeprowadzane są indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

W każdą środę co dwa tygodnie do dyspozycji uczestników projektu jest specjalistka konsultantka, która prowadzi specjalistyczne poradnictwo i profilaktykę.

W sierpniu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,  zostały wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu w ramach wsparcia dochodowego

Na bieżąco z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna, aktywna integracja oraz realizacja kontraktów socjalnych.

Również na bieżąco prowadzone jest zarządzanie, monitoring , sprawozdawczość i promocja.

W sierpniu  wyłoniono firmę do prowadzenia szkoleń zawodowych – ZDZ Kielce –Oddział w Radomiu, z którą zawarto umowę jw.

 

Kolejne informacje dotyczące realizacji -październik 2010

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącach wrześniu i październiku realizowane są szkolenia zawodowe dla uczestników projektu.

 

1.       Kurs mechanik samochodowy  dla 2 osób

2.       Kurs spawacza dla 1 osoby

3.       Kurs administracyjno – biurowy  dla 1 osoby

4.       Kurs na wózki widłowe dla 3 osób

5.       Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 3 osób

6.       Kurs na opiekunkę społeczną dla 3 osób.

7.       Kurs fryzjerstwa  dla 1 osoby

8.       Kurs operatora koparko-ładowarki dla 1 osoby

9.       Kurs agenta ochrony osób i mienia dla 1 osoby

 

Szkolenia te są prowadzone według szczegółowych harmonogramów dostarczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, który jest wykonawcą szkoleń.

Szkolenia trwają do końca listopada. Po zakończeniu szkoleń, każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający odbycie i ukończenie danego kursu zawodowego. W czasie trwania kursów uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu. Są również objęci ubezpieczeniem NW.

Działa również punkt konsultacyjny dla uczestników projektu


 

Kolejne informacje dotyczące realizacji- grudzień 2010

Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W miesiącu listopadzie realizowano zgodnie z harmonogramem szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, które odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.

Szkolenia zostały zakończone z dniem 30 listopada 2010 roku.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie ukończyły szkolenia. Każda z nich otrzymała certyfikat poświadczający jego ukończenie.

W dniu 16 grudnia odbyła się Konferencja podsumowująca projekt w sali konferencyjnej Urzędu Gminy połączone z Wigilią Bożego Narodzenia.

W konferencji tej wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, realizatorzy projektu, oraz zaproszeni goście. Wszyscy obecni na konferencji korzystali z poczęstunku-cateringu.

16 grudnia nastąpiła również wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu.

22.12.2010 roku na łamach „Tygodnika Radomskiego” ukazało się ogłoszenie prasowe informujące o zakończeniu projektu.

Do końca grudnia działał punkt konsultacyjny .


W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011r Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni -Letnisko realizuje projekt pt.” CZAS DLA AKTYWNYCH”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach   POKL  Priorytet VII  Działanie 7.1   Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej .  Projekt   realizowany jest w siedzibie GOPS w Jedlni -Letnisko przy ul. Radomskiej 43   26-630  Jedlnia – Letnisko.

Rekrutacje prowadzi kierownik GOPS.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa grupy mieszkańców gminy Jedlnia – Letnisko, bezrobotnych klientów pomocy społecznej, pozostających bez pracy, co najmniej 12-mcy w wieku od 18-55lat z niskim lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi.

 

W dniu 17.02.2011r odbyło się spotkanie robocze z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie pt „CZAS DLA AKTYWNYCH”, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące projektu oraz założenia przyszłych realizowanych zagadnień zgodnie z harmonogramem projektu.

 

W dniu 24.02.2011r zostały wysłane zapytania dotyczące oszacowania szkoleń zawodowych w ramach projektu pn.” CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


INFORMACJA NA TEMAT

Projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzanie i koordynację wszelkich działań związanych z projektem prowadzi koordynator projektu.

Zatrudniony został pracownik socjalny oraz pracownik ds. administracyjnych.

Odbyły się spotkania robocze koordynatora projektu z pracownikiem ds. administracji oraz pracownikami socjalnymi projektu na, których dokonany został podział zadań omawiane były założenia dotyczące realizacji projektu, przygotowania organizacyjne, zapisy w kontraktach socjalnych, wytyczne do przyszłych zadao projektu, oraz wszystkie pozostałe problemy związane z bieżącymi działaniami w zakresie projektu.

W ramach promocji Projektu została umieszczona informacja w BIP-ie na temat rozpoczęcia projektu oraz aktualnie prowadzonych działań związanych z projektem.

Dokonano zakupu długopisów promujących projekt, naklejek i notatników dla uczestników projektu.

Na podstawie dokumentacji GOPS zostały wyłonione przez pracowników socjalnych oraz pracownika socjalnego ds. projektu osoby. z którymi podpisano kontrakty socjalne i dokumenty dotyczące uczestnictwa w projekcie. Zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z uczestnikami projektu mające na celu przedstawienie założeń projektu. Pracownik socjalny zatrudniony w celu wsparcia ośrodka na bieżąco monitorował wszelkie działania skierowane do uczestników projektu za pomocą prowadzonej dokumentacji w postaci list obecności, dzienników zajęć.

W ramach kolejnych spotkao uczestnicy projektu dokonali wyboru szkoleń zawodowych, które będą z nimi realizowane przez firmę szkoleniową.

W kwietniu uczestnicy projektu otrzymali wsparcie dochodowe jako wkład własny Gminy do projektu.

Ogłoszony został nabór wykonawców do projektu na stanowisko: doradcy zawodowego, psychologa, specjalisty konsultanta.


12.05.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO– Psychologa do projektu POKL 2011 pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jedlnia-Letnisko 12.05.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko psychologa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Jadwiga Wędzina zam. Radom ul. Rapackiego 7m88

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W/w spełniła niezbędne wymagania tj:

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe – kierunek psychologia

·         minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

·         komunikatywność

·         odpowiedzialność

 


 

 

12.05.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO– Doradca zawodowy do projektu POKL 2011 pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jedlnia-Letnisko 12.05.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Doradcy Zawodowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na ww. stanowisko wybrano Panią Agnieszkę Gregier zam. Radom ul. Biała 149

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku postępowania obejmującego analizę ofert została wybrana Pani Agnieszka Gregier. Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, doświadczenie, co stanowi podstawę do właściwego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 


12.05.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Specjalista Konsultant ds. Projektu POKL 2011 pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jedlnia-Letnisko 12.05.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Specjalisty Konsultanta

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na ww. stanowisko wybrano Panią Agnieszkę Gregier

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W/w spełniła niezbędne wymagania tj:

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe – psychologia zarządzania i doradztwa zawodowego

·         minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe:

·         komunikatywność

·         odpowiedzialność

 

INFORMACJA NA TEMAT

Projektu pn: „CZAS DLA AKTYWNYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Zarządzanie i koordynację wszelkich działań związanych z projektem prowadzi koordynator projektu.

W miesiącu maju i czerwcu doradca zawodowy przeprowadził z uczestnikami projektu warsztaty rynku pracy i doradztwo zawodowe.

W dniach 9-11 czerwca odbył się wyjazd integracyjno-edukacyjny Poronin - Zakopane w trakcie, którego uczestnicy projektu poznawali specyfikę regionu Podhalaoskiego w aspekcie rynku pracy, kultury oraz krajobrazu.

Doradca zawodowy odbył spotkania w plenerze z uczestnikami projektu, na których mieli możność poznać przykłady charakterystycznych zajęć zawodowych dla Regionu Podhala.

W czerwcu zostało udzielone wsparcie dochodowe uczestnikom projektu.

Na bieżąco prowadzona jest z uczestnikami projektu praca socjalna - realizacja kontraktów socjalnych oraz spotkania robocze.

Zgodnie z harmonogramem projektu w m-cu maju 2011r. rozpoczęły się spotkania dot. Poradnictwa Specjalistycznego.

Również na bieżąco prowadzony jest monitoring i sprawozdawczość.

 data wytworzenia2009-06-30
data udostępnienia2009-06-30
sporządzone przez
opublikowane przezAdministrator Biuletynu Informacji Publicznej -
ilość odwiedzin767
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko, Radomska 43 , 26-630 Jedlnia Letnisko, tel.: 48 384-84-70 do 75, wew. 200, 210, fax: 48 370 38 26, sekretariat@jedlnia.pl, www.jedlnia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@